Cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

 • Koszt kursu

  Dokształcające 300 zł / Początkowe 350 zł

 • Terminy kursu

  Wszystkie terminy znajdziesz tutaj ->

 • Uczestnik uzyskuje uprawnienia

  ZAŚWIADCZENIE - wydawane po zdanym egzaminie

 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje:
  • Koszt postępowania egzaminacyjnego
  • Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • Pomoce nauczania - uczestnik szkolenia w ramach opłaty otrzymuje pakiet edukacyjny
 • PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:
  • Szczegółowe omówienie towarów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu w cysternach.
  • Zagrożenia stwarzane przez materiały niebezpieczne wraz z odpadami niebezpiecznymi.
  • Wprowadzenie uczestników w zakres regulacji prawnych dotyczących urządzeń technicznych podlegajądozorowi technicznemu.
  • Przedstawienie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
  • Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku.
  • Szczególne wymagania dotyczące pojazdów.
  • Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, z uwzględnieniem tematów takich jak:
   • parametry pracy i elementy składowe urządzeń
   • rodzaje urządzeń (pojedyncze, grupowe, jednostronne, dwustronne),
   • obsługa, konserwacja i kontrola urządzeń,
   • przeciwdziałanie rozszczelnieniu oraz usuwanie awarii,
   • metody i środki bezpieczeństwa w czasie napełniania i opróżniania.
  • Zasady postępowania i ochrony przy pracy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych.
  • Wymagania dotyczące instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej i innych dokumentów związanych z urządzeniami.
  • Podstawowe zasady postępowania w sytuacji awaryjnej oraz środki ostrożności przy użyciu sprzętu ratowniczego.
  • Zasady postępowania w przypadku wypadku drogowego, pożaru, wycieków oraz skażeń środowiska.
 • Metody nauczania

  Wykłady, ćwiczenia, dyskusje, studium przypadków, prezentacje multimedialne.

 • Ocena i egzamin

  Egzamin odbędzie się w ostatni dzień kursu.

 • Certyfikacja

  Pozytywne ukończenie szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych. Certyfikat będzie ważny przez określony czas, po którym wymagane będzie odbycie szkolenia uzupełniającego.

 • Korzyści płynące z ukończenia szkolenia

  • Zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych.
  • Rozwinięcie umiejętności praktycznych w obszarze obsługi i bezpiecznego transportowania materiałów niebezpiecznych.
  • Nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych i podejmowania właściwych działań w celu ochrony zdrowia i życia uczestników oraz środowiska.
  • Zwiększenie szans na zatrudnienie lub awans w sektorze transportu oraz magazynowania materiałów niebezpiecznych.
  • Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami prawa.

  Szkolenia ADR Szczecin Podstawowe

  Kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

  Dowiedz się więcej »

  Szkolenia ADR Szczecin Cysterny

  Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

  Dowiedz się więcej »

  Szkolenia Szczecin Nalewaki

  Szkolenia dla osób napełniajacych i opróżniających zbiorniki transportowe towarami niebezpiecznym.

  Dowiedz się więcej »