ADR Podstawa

Kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

 • Koszt kursu

  Dokształcające 450 zł / Początkowe 500 zł

 • Terminy kursu

  Wszystkie Terminy znajdziesz tutaj ->

 • Uczestnik uzyskuje uprawnienia

  ZAŚWIADCZENIE ADR - wydawane po zdanym egzaminie

 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje:
  • Koszt postępowania egzaminacyjnego
  • Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • Pomoce nauczania - uczestnik szkolenia w ramach opłaty otrzymuje pakiet edukacyjny
 • PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:
  • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
  • Główne rodzaje zagrożeń
  • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
  • Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
  • Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich
  • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych
  • Czynności podejmowane przez kierowców po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej
  • Postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
  • Środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych
  • Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera
  • Oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych
  • Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów
  • Informacje na temat realizacji transportu kombinowanego
  • Informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej
  • Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów
  • Procedury bezpieczeństwa
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy – procedury ratunkowe

Szkolenia ADR Szczecin Podstawowe

Kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Dowiedz się więcej »

Szkolenia ADR Szczecin Cysterny

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Dowiedz się więcej »

Szkolenia Szczecin Nalewaki

Szkolenia dla osób napełniajacych i opróżniających zbiorniki transportowe towarami niebezpiecznym.

Dowiedz się więcej »